Menu

EARLY REGISTRATION S.Y. 2022-2023

– nagsisimula na nuong Marso 25, 2022 at magpapatuloy hanggang Abril 30, 2022. Inaanyayahan ang mga magulang ng mga sumusunod upang magpalista:

SPED

– for learners with Special Education Needs – (Autism, ADHD,Down Syndrome, Intellectual Disability, Visual Impairment, Hearing Impairment, Health Impairment and the likes)
Look for Mam DIDITH SANTOS – 09772531233

SPED Link Online Form

Kindergarten

– Mga batang 5 taong gulang na ngayon o maglilimang taong gulang na hanggang October 31,2022.

Kindergarten Link Online Form

Grade 1
– Mga batang nakapag-aral at nakapagtapos ng Kindergarten sa taong panuruang 2021-2022.

Grade 1 Link Online Form

Transferees
– Mga batang Grade 1-6 na nagnanais lumipat sa aming paaralan.
Balik-Aral
– Mga batang nagnanais na bumalik sa pag-aaral.

Transferees/Balik-Aral Link Online Form

Mga kailangang Dokumento:

  • Kinder – photocopy of PSA/NSO Birth Certificate
  • Transferees – photocopy of PSA/NSO Birth Certificate, Report Card